Is Nieuwkoop in zwaar weer?

structuurvisievrijdag 21 juni 2013 08:52

Bijdrage Elias van Belzen bij vaststellen jaarverslag, voorjaarsnota en uitgangspuntennotitie.

In reactie op de MPN en Progressief Nieuwkoop die populitische begonnen met: wij willen geen bezuinigingen, de OZB mag alleen met het inflatiepercentage stijgen en de grondprijzen moeten oplaag, begon Elias met het uitspreken van een aantal wensen.

Ook de SGP/ChristenUnie wil het liefst geen bezuinigingen, geen verhoging van de OZB en de grondprijzen niet verlagen maar de grond gewoon verkopen. Dit zijn echter onze wensen maar niet onze standpunten want die moeten realistisch zijn.

Is Nieuwkoop in zwaar weer? Als je afgaat op het resultaat van het jaarverslag 2012 met 14,5 miljoen negatief zou je dat wel denken. De voorjaarsnota 2013 laat een plusje zien van 640 duizend. En als we naar de prognose voor 2015 kijken dan zien we een structureel tekort ontstaan. Dit komt voornamelijk voor door een afname van de uitkering uit het gemeentefonds.

Of Nieuwkoop werkelijk in zwaar weer zit, is afhankelijk van de context waarmee je naar deze vraag kijkt. 

Als je uitgaat van het gegeven dat Nederland flink door de economische crisis getroffen is maar je tegelijkertijd realiseert dat Nederland nog steeds één van de welvarendste landen in de wereld is. En dat geldt ook voor Nieuwkoop in het klein. Vanuit deze context is het antwoord: Nee.

Als je kijkt naar de situatie waarin we de zomer van 2009 de structuurvisie als raad vaststelden, dan had niemand de huidige situatie kunnen voorspellen. Vergeleken met die periode verkeerd Nieuwkoop in zwaar weer. Ik noem het echter liever een uitdagend tijd!

Het is een tijd waarin externe factoren mijn inziens veel meer invloed hebben op Nieuwkoop dan interne factoren. Denk aan het consumentenvertrouwen, een wel of niet aantrekkende huizenmarkt, extra bezuinigingen vanuit Den Haag en ga zo maar door.

Toch moet ook de gemeente Nieuwkoop binnen haar mogelijkheden kijken welke maatregelen op welke moment genomen kunnen worden om deze tijd op een goede manier door te komen.

Het college en het ondersteunende ambtenarenapparaat probeert dit door bepaalde maatregelen te nemen dan wel voor te stellen. Onder andere door deze maatregelen zien we een forse negatief saldo terug op de jaarrekening 2012. Dit komt door bijstelling voorziening negatieve sleutelprojecten.

Zorgelijk is en blijft het saldo van het weerstandvermogen.

Wat niet echt helpt is met beschuldigende vingers naar elkaar wijzen. (Welke partijen er ook in het college hadden gezeten, allemaal zouden ze te maken hebben gehad met financiële risico’s en een krimpende beurs).

Wat wel helpt is constructief en met een luisterend oor de te nemen bezuinigingsmaatregelen met elkaar bespreken. Wij nodigen ook de MPN en Progressief Nieuwkoop hiervoor uit. Hoe ontzien we zoveel mogelijk de inwoners, met name de zwakkere in onze gemeente is wat de SGP/ChristenUnie betreft het uitgangspunt. Hier gelijk verwijzend naar de door SGP/ChristenUnie mede ingediende motie over de WMO-budgetten waarin de raad unaniem heeft ingestemd om bij structurele Rijksbezuinigingen op Wmo-budgetten een brede discussie te voeren waarbij budgetten van andere beleidsterreinen betrokken dienen te worden.

We zien, hoe gek het ook klink, uit naar het gezamenlijk optrekken bij het bepalen van de mogelijke bezuinigingsmaatregelen!

« Terug