Betrouwbare overheid?!

nieuwbouw320-09-2011 21:06 20-09-2011 21:06

Bijdrage Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure en voorbereidingsbesluit 20 woningen, Noordenseweg nabij 21 in Nieuwkoop; De Zevensprong

De gemeenteraad discussieerde donderdag 15 september over het een vrijstellingsprocedure om 20 woningen te kunnen laten bouwen naast De Zevensprong aan de Noordenseweg.

Progressief Nieuwkoop (PN) begon met het nadenkwerk voor de andere fracties en benoemden de argumenten waarvoor ze tegen het voorstel en voor hun motie zouden moeten stemmen. Met hun motie meent PN dat er in de gemeenteraad geen verliezers zijn. SBN kan haar standpunt handhaven en voorkomt heibel in de coalitie, het CDA krijgt niet de naam dat de gemeenteraad het besluit heeft genomen omdat er allemaal CDA-ers in de Zevensprong zitten, De MPN kan gerust adem halen omdat ze eigenlijk tegen de bebouwing is maar destijds vanuit het college wel toestemming had gegeven, D66 kan blij zijn omdat er geen onnodige woningen worden gebouwd, VVD en OLN kunnen toch vasthouden aan een betrouwbare overheid en Progressief Nieuwkoop heeft een WIN-WIN-situatie gecreëerd (bron RTVlokaal).

Wij waren blij dat PN de SGP-ChristenUnie hoog heeft zitten en blijkbaar van mening is dat wij als enige fractie zelf onze argumenten/standpunten kunnen bedenken en daar hebben ze gelijk in!

En wat was dan ons standpunt: ondanks het feit dat er bij diverse belanghebbenden de emoties flink oplopen, en dit is begrijpelijk gezien de historie, blijft de SGP/ChristenUnie de zaak zakelijk zien. Ook onze fractie heeft destijds tegen gestemd vanwege de zorgen omtrent zondagsactiviteiten. Maar het toenmalige college had niet artikel 19 lid 2 van de Wet ruimtelijk ordening maar van lid 1, een procedurele fout dus! Ondanks alle al dan niet deels terechte bezwaren die er zijn vanuit derden, zijn wij van mening dat een eenmaal democratie genomen besluit nu niet op een procedurele fout teruggedraaid moet worden. Dat verstaan wij onder een betrouwbare overheid!

Populistische opmerkingen van D66 om de voormalige gemeenteraad van oud-Nieuwkoop (2003) als ondemocratisch te bestempelen, zegt meer over hoe D66 tegen andere meningen aankijkt dan over het democratische gehalte van de toenmalige gemeenteraad.

In de nabije toekomst zal de gemeenteraad zich nogmaals moeten buigen over deze bouwplannen en definitief toestemming moeten verlenen.

« Terug