Nota antennebeleid

Antennemastwoensdag 23 december 2009 21:18

Twee zaken waren volgens ons raadslid punt van discussie:

Twee zaken waren volgens ons raadslid punt van discussie:

1. Gezondheidsrisico’s. in de nota staat dat de gemeente NIET een aanvraag mag weigeren op grond van gezondheidsrisico’s (landelijk wetgeving). De SGP-CU kan de zorgen van potentiële omwonenden wel begrijpen. Omdat de toch nog steeds bij de gewone man en vrouw twijfels zijn over het gezondheidsrisico zal zo’n antenne naast je huis invloed hebben op je psyche, waarde van je woning en wellicht nog meer. Maar de gemeente heeft gewoon geen instrument om een aanvraag te weigeren.

2. Inpassing omgeving: wat de inpassing in de omgeving betreft staat in paragraaf 5.3. een aantal zinvolle criteria om de te waarborgen dat er de antennes niet zo maar overal neergezet worden. De gemeente streeft trouwens ook nog naar zo min mogelijk antennemasten in de gemeente.

We willen allemaal goed bereik hebben en daar heb je met de huidige niveau van de techniek nu eenmaal antennes voor nodig. Met de beschreven kaders in deze nota heeft onze fractie kunnen instemmen.

« Terug