Stedenbouwkundigplan Zuidhoek en Meijepark

448-roerdomp_bmpwoensdag 23 december 2009 21:16

Tijdens de raadsvergadering van 21 december jl. heeft Elias van Belzen aangegeven dat alle de positieve punten uit de vorige 2 modellen zijn samengevoegd in 1 plan. Onze fractie moet het toegeven: het ziet er een stuk beter uit!

Een veel gehoorde vraag was: is er voldoende rekening gehouden met de wensen van de inwoners? De SGP-CU heeft altijd gesteld dat een aantal zaken belangrijk zijn wat betreft de definitieve inrichting van de Roerdomp, namelijk:

Punt 1. De burgers van Nieuwkoop,ook de doorsnee burgers, moeten meeprofiteren van de definitieve inrichting. Met name een betere bereikbaarheid van ons mooie plassengebied en als het even kan met ook een aantal voor de doorsnee burger betaalbare woningen.

Punt 2. De opbrengsten na sanering en herontwikkeling van de roerdomp moeten nagenoeg gelijk zijn als voor de beëindiging van de erfpacht.

Punt 3. De inrichting moet passen bij het Nieuwkoopse uitstraling als Groen Hart dorp.

Punt 2 & 3 lijken zijn geslaagd. Op papier tenminste! Punt 1 meeprofiteren burgers gaat wat betreft de bereikbaarheid en recreatie wel lukken. Betaalbare woningen voor de doorsnee burger waarschijnlijk niet. Maar goed we hebben gezegd “als het even kan”. Het kan dus niet. Wat de SGP-CU niet desastreus. We gaan er gewoon met elkaar voor zorgen dat we wat extra doen op dit gebied. Ons raadslid wees naar de in juni 2009 raadsbreed aangenomen motie dat in alle bouwprojecten bij elkaar gewoon 30% sociale woningbouw en goedkopere woning moeten gerealiseerd worden.

Als het college zich aan deze motie houd, kunnen wij instemmen met dit voorstel. 

« Terug