Geslaagde aftrap Campagne Gemeenteraadsverkiezingen

Van der Vliesmaandag 23 november 2009 22:03

Afgelopen vrijdag 20 november hebben de besturen van de Staatkundig Gerefomeerde Partij (SGP) en ChristenUnie (CU) te Nieuwkoop de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 3 maart 2010.

ChristenUnie-voorzitter Gerrit Tent opende avond met een korte meditatie waarna Ernst Cramer, Tweede Kamerlid voor de CU inging op twee voor onze gemeente relevante zaken, namelijk: Schiphol en Natura 2000. Bas van der Vlies, Fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, ging daarna verder over de gevolgen van de economische crisis voor gemeenten. Het aanwezige publiek luisterde geconcentreerd.

Daarna was het moment aangebroken dat de top 3-kandidaten werden voorgesteld. Arno van Bemmel op 3, Gerrit Tent als 2 man en Elias van Belzen (huidig raadslid) als lijstertrekker. Kort stelden deze kanjers zich voor. Elias van Belzen vertelde ons vervolgens over de behaalde successen in de achterliggende periode, waarna ook het verkiezingsprogramma 2010-2014 presenteerde = “Duidelijk Anders”!

De tweede helft van de vaond werd besteden aan het debatteren met drie belanggroepen onder leiding van Kees van der Vliet, te weten:

- De plaatselijke LTO (Marcel van Tol)

- Het Actieve Groene Hart (Wim Schenk)

- Stichting Platform voor Gehandicapten en Senioren (Martien van Toor & Lydia de Groot)

Het een levende discussie waarbij de standpunten tussen de SGP-ChristenUnie en Wim Schenk op het gebied van zondagsrust ver uiteenliepen. Ook het publiek en de Tweede Kamerleden roerden zich in het debat.

Na afloop kreeg iedereen een zakje spruiten van Wijnand Jansen (CU-bestuurslid) wat maar weer het Groene (Hart-) Karakter van beide partijen vertolkt.

« Terug