Overschrijding krediet parkeerterrein Aarweide

opvoedkundige tikzaterdag 14 november 2009 14:38

Een opvoedkundige tik voor Wethouder Tersteeg van ons raadslid!

Bijdrage Raadslid Van Belzen:

Bij de eerste signalen dat er iets helemaal goed was gegaan rond dit dossier was onze eerste reactie met de woorden van de lokale pers. Foei! Leer ervan en neem de noodzakelijke maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Inmiddels komt er voor mijn gevoel steeds meer boven water en dit gecombineerd met een lakse en niet pro-actieve werkwijze op andere dossiers. Het lijkt wel of het college inclusief de Wethouder op dit specifieke dossier met de naderende verkiezingen in het vooruitzicht de zeilen al gestreken heeft en het niet meer zo nauw neemt met bepaalde zaken. Dat zijn we niet gewend van u, college.

Er is de afgelopen raadsperiode al heel veel gebeuren, niet altijd was de SGP/ChristenUnie het met u eens, denk aan onze wens van het openen van gemeentelijk loketten in Nieuwkoop en Ter Aar, maar er is nogmaals hard gewerkt in goed overlegd met de raad.

Op dit moment lijkt het mij niet wijs om de wethouder anders dan met woorden een opvoedkundige tik te geven. Wij steunen daarom niet de Motie van Afkeuring die Mijn Partij Nieuwkoop (voorheen groep Lelieveld) in heeft gediend.

De SGP/ChristenUnie roep het college wel op scherp en doortastend de periode tot de gemeenteraads-verkiezingen in maart op te pakken.

« Terug