2e Tussentijdse rapportage (Motie ingediend en aangenomen!)

Duurzaamheidzaterdag 14 november 2009 14:22

Raad reserveert € 100.000,- voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Tijdens de behandeling van de 2e tussentijdse rapportage heeft SGP-ChristenUnie een motie ingediend om € 100.000,- van het verwachte overschot over het jaar 2009 te reserveren voor initiatieven van burgers en bedrijven op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Bedrijven, waaronder glastuinbouwbedrijven, zouden bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op een bijdrage van gemeente om duurzame technieken toepassen in de bedrijfsvoering. Het college werd opgeroepen kaders en voorwaarden uit te werken om dit geld te besteden.

Wethouder Jonker was blij met dit voorstel waardoor hij meer (financiële) ruimte krijgt om Nieuwkoop nog groener te maken. De motie is raadbreed aangenomen.

« Terug