Raadsvoorstel Kadernotitie Jeugdwerk

jeugdengezinzaterdag 07 november 2009 20:05

Uiteraard is de fractie van de SGP-CU blij met de opmerking dat de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van hun kinderen. Juist in deze tijd is het gezin toch de cel van de samenleving waar veel zaken op afkomen.

In de notitie kan de SGP-ChristenUnie zich grotendeels vinden. Maar we hebben wel een opmerking: we missen namelijk in het geheel van de notitie de geestelijke gezondheidszorg. Zoals men weet wordt wel gezegd dat de drieslag: gezin, kerk en school van levensbelang zijn voor onze kinderen.

Hoewel heden ten dage voor de kerken een kleinere rol word toebedeeld, heeft ze volgens de SGP-ChristenUnie terdege ook hier in Nieuwkoop zeker een rol voor heel wat kinderen en jongeren.

Ook de partijen die weinig of niets met kerken op hebben, kunnen niet ontkennen dat een aanzienlijk deel van de jeugd van Nieuwkoop aan een kerk direct of indirect gelieerd is.

We hebben in de raadsvergadering wethouder mevrouw Schrama, opgeroepen bij de uitvoering van deze kadernotitie ook het kerkelijk jeugdwerk te betrekken. De wethouder gaf onder druk van de raad aan met alle betrokkenen in gesprek te zullen gaan.

« Terug