Raadsvoorstel droge opslag Blokland

zaterdag 07 november 2009 20:02

Dhr.van Smoorenburg heeft in Blokland een schuur gekocht voor opslag en eventueel verhuur. De schuur is gebruikt in het verleden voor diverse doeleinden. De bestemming van de schuur is agrarisch. Toen bij de gemeente bekend werd dat er een verbouwing plaatsvond t.b.v. van eventuele verhuur, werd het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan geweigerd.

Voor de SGP-ChristenUnie is deze problematiek, een schoolvoorbeeld van miscommunicatie. Toen de schuur te koop werd aangeboden is de betrokken ondernemer diverse keren op het gemeentehuis geweest en bij de wethouder om zich te laten informeren over de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden met de schuur. Toen hij op basis van deze informatie dacht de schuur deels te verhuren in de periode dat hij zelf niet de hele schuur nodig had, is er tot aankoop overgegaan. In antwoord op de vragen van de heer Hagernaars van dd 28 september jl. stelt het college, dat hij met zijn handel in hooi en wol al in strijd is met het bestemmingplan…hoe letterlijk moet je alles opvatten? En wol- en hooihandel heeft toch een agrarisch tintje?

Achteraf blijkt nu, dat wanneer we met het voorstel van de raad zouden instemmen, ondanks het feit dat de heer van Smoorenburg meende goed te zijn voorgelicht, een kat in de zak te hebben gekocht..

Wat er precies allemaal gezegd is tijdens de gesprekken die op het gemeentehuis zijn gevoerd, is niet volledig te achterhalen. Helaas.

Dat de wethouder deze locatie een schoolvoorbeeld noemt voor de ruimte-voor-ruimteregeling kan best zo zijn,maar de betrokken ondernemer beweerd dat dit nooit verteld is. Hij zit nu met een duur aangekochte schuur.

Wie hier een passende oplossing weet mag het zeggen. De SGP-ChristenUnie denkt aan het tijdelijke toestaan, bij voorbeeld 5 jaar, aan van het deels verhuren aan derden. Onze fractie heeft hiervoor een amendement ingediend die kon rekenen op steun van de VVD en de MN. Maar omdat de coalitiepartijen CDA en MPN het college voorstelden het raadsvoorstel aan te passen op grond van een motie waarin agrarische goederen ook toegestaan worden, moet de heer Van Smoorenburg nog even in onzekerheid leven.

« Terug