Huisvesting arbeidsmigranten

chaletzaterdag 07 november 2009 20:00

Het bedrijf Nice2Get heeft een verzoek ingediend om chalets te mogen bouwen voor Poolse werknemers op het eigen bedrijfsterrein.

Ondanks dat de raad vooralsnog geen toestemming gaf, heeft Nice2Get wel bereikt dat de huisvestiging van arbeidsmigranten onder de aandacht van het college en raadsleden is gekomen. Het staat volop in de schijnwerpers.

Er zijn in Nederland al de nodige schandalen bekend op het gebied van huisvestiging van arbeidsmigranten. Dit is aan de orde van de dag . Het voorkomen of verhelpen van deze situaties waarin onze medemensen verkeren, dienen voortvarend te worden opgepakt.

De SGP-ChristenUnie vindt dat het college op korte termijn met beleid moet komen voor de huisvestiging van arbeidsmigranten en actief onderzoeken in welke vorm er wel mogelijkheden zijn dit huisvestingprobleem op te lossen. Het college kan niet tegenspreken dat opvang van deze arbeidkrachten , weliswaar in eerste instantie een zaak is van de werkgever, maar daarnaast in het kader van orde en veiligheid, ook van de gemeente. Daarom hebben wij de motie van het CDA, VVD en MPN gesteund.

Maar gezien de vele haken en ogen aan het nu tijdelijk toestaan van de 6 chalets, is onze fractie geen voorstander van het nemen van een projectbesluit. Hieraan is direct gekoppeld de eis dat het college snel met de beleidkaders dan wel met oplossingen komt.

« Terug