Voorgestelde Ombuigingoperatie

Links verkeersborddonderdag 27 maart 2008 13:02

Het staat mooi een positief saldo onder aan de streep maar...

Het staat mooi een positief saldo onder aan de streep maar de aangeboden ombuigingsoperatie is veel gebouwd op storende missers, onvolkomenheden en een hogere uitkeirng uit het gemeentefonds.

Laten wij niet direct spreken van een diskwalificatie, maar de SGP-ChristenUnie eist dat 'fouten' van een dergelijke omvang in de toekomst niet meer mogen voorkomen. Hier moet niet alleen de SGP-ChristenUnie maar de hele Raad de waarschuwende vinger opsteken!

« Terug