Motie SGP/ChristenUnie-fractie: B&W volg alsnog de aanbevelingen huis-accountant op!

toverstokdonderdag 27 maart 2008 12:27

De SGP/ChristenUnie-fractie heeft nog wel een opmerking m.b.t. de A-aanbevelingen (39 st.) die de Accountant heeft gedaan.

De  SGP/ChristenUnie-fractie heeft nog wel een opmerking m.b.t. de A-aanbevelingen (39 st.) die de Accountant heeft gedaan. Op een aantal daarvan heeft het college negatief dan wel terughoudend gereageerd. (A= dat invoering per direct wordt gevraagd). Niet implementeren van oplossingen of verbeteringen zal inhouden dat : de Accountant of de Rechtmatigheidsgoedkeuring op 2007 niet zal kunnen geven, of dat de Accountant extra (dure) controles zal moeten uitvoeren. Dit laatste zal wel het geval zijn/worden, dus is het goed te vragen hoeveel extra kosten hiervoor (aanvullend) geraamd moeten worden?

De Raad kan NIET kan accepteren dat het College (gesteund door management v.d. organisatie) niet bereid is ALLE A categorie aanbevelingen uit het Ernst & Young rapport (Managementletter) te implementeren vóór de Accountants met de controle van de 2007 Jaarrekening gaan beginnen. (zie blz. 19 t/m 42 van het rapport). Korter en bondiger kan ik het niet uitleggen. En meer is ook niet nodig denk ik. Vandaar het indienen van onze motie. Tersteeg zag de toets van getrouwheid en rechtmatigheid met vertrouwen tegemoet en zei dat de accountant had gezegd dat het toekennen van andere prioriteiten geen desastreuze gevolgen had. Ook antwoordde Tersteeg bevestigend op onze vraag dat hij uiteraard aanbevelingen van de accountant in de toekomst wel op zal volgen.

Hierop hebben wij de motie ingetrokken, om vervolgens meteen met motie 2 te komen waarin wij een extra stok achter de deur wilde creëren wat betreft de rechtmatigheidtoets. Wij vroegen middels de motie vooral om interne controles uit te voeren gedurende de processen en niet achteraf. Daar kreeg onze raadslid Elias van Belzen meer steun van VVD en PN maar 7 tegen 14 (de coaltiepartijen MPN en CDA stemden tegen) bleek helaas onvoldoende om de motie erdoor te krijgen.

Het college kan dus z'n gang gaan en de aanbevelingen prioriteit geven zoals men dat voorstaat.

« Terug