Rekenkamerrapport afhandeling brieven

donderdag 27 maart 2008 12:15

Onze mening over De Rekenkamer die de afhandeling en beantwoording van de brieven onderzocht

De SGP/ChristenUnie-fractie vindt het een goed initiatief dat er aandacht is voor het schrijven van begrijpelijke en heldere brieven naar de burgers toe. Er wordt gesteld dat het ambitieniveau te hoog is gesteld. Het afhandelen van stukken zou voor 100%  conform de bepalingen in de AWB (Algemene wet bestuursrecht) moet plaatsvinden en niets minder. Wordt hier wel aan voldaan?  Dit zou het minimale ambitie niveau van het collega moeten zijn en er mag verwacht worden dat alles conform de wettelijk gestelde termijnen wordt afgedaan. 

En tenslotte, als er dan een onderzoek gedaan moet worden mag het dan wat representatiever (slecht 16 brieven).  Ik weet niet hoeveel brieven er momenteel per dag uitgaan maar dat zullen er een stuk meer zijn dan 16....

« Terug