Juridische Route Ambulancezorg

ambulance-3676918_1920.jpgdonderdag 04 juli 2019 22:00

In vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 2019 hebben D66 en de SGP-ChristenUnie de andere fracties gewezen op het feit dat er in de voorjaarsnota geen aandacht wordt gegeven aan de inzet voor verbetering van de ambulancezorg in onze gemeente. Dit is al jarenlang een heikel onderwerp in onze gemeente dat ook inmiddels de landelijk politiek heeft bereikt.
Het is voor inwoners van onze gemeente belangrijk te kunnen rekenen op de komst van een ambulance in geval van nood voor het gevoel van veiligheid. De prestatienormen voor de ambulancezorg in Nederland geregeld zijn in de Tijdelijke Wet Ambulancezorg en de Regeling Tijdelijke Wet Ambulancezorg
» Art. 7.1 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat onder
normale omstandigheden in ten minste 950Zo van de Al-meldingen een ambulance binnen 15
minuten na aanname van de melding ter plaatse is. De Regionale ambulancevoorziening kan
hier in overleg met de zorgverzekeraars in de regio gemotiveerd van afwijken.
» Art 7.3 van deze regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening analyseert periodiek de
oorzaken van overschrijding van de 15 minuten responstijd en neemt maatregelen om deze
zoveel mogelijk te voorkomen'
» Art 2.3 van de regeling luidt: 'De Regionale Ambulancevoorziening kan in overleg met de
zorgverzekeraars in de regio gemotiveerd afwijken van de spreiding van standplaatsen van
het in bijlage 1 opgenomen referentiekader, mits de spreiding van de standplaatsen zodanig
is dat in de desbetreffende regio minstens 970Zo van de bevolking binnen 15 minuten
responstijd kan worden bereikt door een ambulance'
Er zijn in onze gemeente al tijden structureel achterblijvende prestaties ten opzichte van de landelijke
norm van een aanrijtijd van 15 min in 950Zo van de Al-spoedsituaties. Dit leidt tot onrust en zorgen bij inwoners van onze gemeente, met name in de Woerdense Verlaat.
We hebben als gemeente vragen gesteld aan het RAV HM en verzekeraar. Dit leidt tot erkenning van de achterblijvende prestaties, maar niet lijkt te leiden tot een gevoel van urgentie. We hebben er, gezien de ervaringen in de afgelopen járen, een redelijk vermoeden bestaat dat dit gevoel van urgentie niet meer via de minnelijke weg van overleg binnen de regio alsnog zal ontstaan dat het probleem erkend is door verschillende Tweede Kamerleden, maar dat onzeker is of hun vragen kunnen leiden tot urgentie en actie
Daarom hebben we met een motie het college opgeroepen om zich met spoed te oriënteren op
de mogelijkheden om de juridische weg te bewandelen om een rechterlijke uitspraak af te dwingen over de juiste interpretatie en hantering van de 95Xnorm uit de Tijdelijke wet ambulancezorg alsmede de mogelijkheden om inkoop van extra ambulancezorg voor onze gemeente via de rechter af te dwingen. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Afbeelding: Afbeelding van André Muller via Pixabay

« Terug