Nieuwe fractieassistent Albert Bloed

Albert Bloedvrijdag 22 december 2017 22:48

De SGP-ChristenUnie is verheugd dat we een nieuw lid mogen verwelkomen in de fractie!

Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die de fractie helpt bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten.

Met het afleggen van de eed “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” is Albert nu formeel fractie assistent. We wensen Albert veel wijsheid maar ook plezier toe bij zijn werkzaamheden voor de fractie.

« Terug