Gemeenteraad Nieuwkoop deelt de zorgen over sluiting huisartsenposten

Ambulancevrijdag 22 december 2017 22:40

Ons raadslid Elias van Belzen heeft op donderdag 14 december aandacht gevraagd voor de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost in Alphen aan de Rijn

Via motie over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost (HAP) Alphen aan den Rijn, roept de SGP-ChristenUnie het college op om:

  • Alle inspanningen te doen die het college binnen haar mogelijkheden ziet om de huisartsenpost in Alphen aan den Rijn te behouden met het oog op bereikbaarheid van de zorg en regiofunctie, waaronder als belanghebbende het standpunt bij Zorg & Zekerheid kenbaar te maken
  • Hierbij op te trekken samen met de medebelanghebbende gemeenten waaronder Alphen aan den Rijn
  • Daarnaast te onderzoeken of extra inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg in de weekenden voor onze inwoners bereikbaar te houden
  • De raad op korte termijn te informeren de gedane inspanningen en voortgang, en daarna op de geëigende momenten

Alle partijen, uitgezonderd D66, hebben de motie medeondertekend. Zij willen dat het college inspanningen verricht om de HAP te behouden en samenwerking te zoeken met gemeenten die daar ook “hinder” van gaan ondervinden.

In de discussie is ook de aanstaande sluiting van de huisartsenpost in Woerden aan de orde gekomen. Vandaar dat de unaniem aangenomen motie ook aangevuld werd met Woerden.

« Terug