Raadsvoorstel 6 ton voor nieuw hockeyveld

Hockey-6_6vrijdag 22 december 2017 22:32

De SGP/ChristenUnie heeft de nodige moeite met dit raadsvoorstel en dit ook geuit in de meningsvormende raad. Het zal u geen verrassing zijn dat dit raadsvoorstel geen raadsvoorstel is dat rechtstreeks in ons verkiezingsprogramma terug te vinden is.

De SGP/ChristenUnie ziet in dit  raadsvoorstel een aantal minpunten:

  1. Vooral om dat een belangrijk deel van de wedstrijden op zondag plaatsvindt. De zondag is niet de dag om aan wedstrijdsport te doen maar om in de eerste plaats de rusten van de arbeid en Gods aangezicht te zoeken.
  2. Daarnaast vindt de SGP/ChristenUnie dat er wel heel makkelijk € 600.000,- cadeau wordt gegeven. Zonder randvoorwaarden zoals we bij destijds de oprichting van de beheerstichting voor de voetbalverenigingen hebben gedaan. Heeft het soms iets te maken met de aanstaande verkiezingen?
  3. Er wordt veel verwezen naar ‘gelijk monniken, gelijke kappen’ waarmee bedoeld wordt dat de gemeente wel veel geld voor de voetbalverenigingen heeft uitgetrokken. Deze vergelijking financiële zin gaat niet gelijk op.
  1. Bij de beheerstichting van de voetbalverenigingen ging het destijds om meer zelfredzaamheid, name de beheersstichting moest zijn eigen broek gaan ophouden.  De structurele kosten bleven hetzelfde (namelijk  € 193.000,-.). Echter zijn we af van de incidentele kosten en veel minder ambtelijke uren op termijn. De gemeente kwam dus wat meer op afstand te staan!
  2. De voetbalverenigingen moesten meer gaan bijdragen. Ik lees in het raadsvoorstel niets over een bijdrage van de hockeyclub. Ze krijgen veel meer dan waar ze opgerekend hadden.

Ik wil hier de beroemde uitspraak van Hans Wiegel herhalen. ‘Sinterklaas best dus echt en hij zit daar, wethouder Elkhuizen! Het is wachten op de tennisverenigingen die bij deze Sinterklaas zullen aankloppen om ook een grote zak met geld in de schoenen te ontvangen.

De SGP/ChristenUnie ziet desondanks in dit  raadsvoorstel ook een aantal pluspunten:

  1. De SGP/ChristenUnie is namelijk wel een voorstander van een gezonde sportbeoefening . Ook de hockeysport kan positief bijdragen aan het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht. Ook het sociale aspect, mits dit ook werkelijk sociaal is, heeft voor ons meerwaarde
  2. Multifunctioneel gebruik is een ook doel/voorwaarde. Dus in feite ook een investering in maatschappelijk accommodaties met nadruk op doelmatigheid, meervoudig gebruik en kostenbeheersing.
  3. ‘gelijk monniken, gelijke kappen’, de gemeenteraad moet gelijk gevallen gelijke behandelen, ook als het om breedtesporten gaat. Veel voetbalvelden kregen een nieuwe veld en de hockeyclub is er ook aan toe.

De SGP/ChristenUnie is na rijp beraad tot de volgende standpunt ten opzicht van dit voorstel gekomen.

SGP/ChristenUnie zal tegen dit voorstel stemmen. Niet opdat wij antisport zijn, we dragen veel aspecten van sport een warm hard toe en velen in onze achterban beoefenen een bepaald vorm van sport of zijn lid van een vereniging. Maar omdat we ten eerste  principieel tegen wedstrijdsport op zondag zijn en ten tweede dit voorstel onzorgvuldig vinden, zeker gezien de presidentwerking voor andere sportverenigingen zoals de tennisverenigingen. Er is niet over nagedacht welke financiële gevolgen dit kan hebben. Tenslotte vinden we dat de gemeenteraad tegenwoordig geen nee meer durft te zeggen als het gaat om sport of duurzaamheid. Twee woorden waarmee men tegenwoordig alles gedaan lijkt te krijgen. Ondertussen doen we moeilijk over veel kleinere investering in een aula in Te raar of verhogen elk jaar fors de begraafrechten. Maar dat is nu net geen populair onderwerp. Het is echter wel iets waar iedereen een keer mee te maken krijgt!

Sport is belangrijk en ook een goed hockeyveld is daarbij een belangrijk onderdeel maar op de voorgestelde manier met tonnen gemeenschapgeld schuiven, kan niet op onze steun rekenen.

 

« Terug