Onze mening over het Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland

Energieakkoord.jpgmaandag 08 juni 2020 20:30

Naar aanleiding van het internationale Klimaatakkoord van Parijs gaan we met elkaar onze CO2-uitstoot sterk verminderen, waarbij we in 2030 de helft uitstoten van wat we in 1990 deden. En wij Nieuwkoop, stipje op de wereldwijde kaart, dienen hier op regionaal niveau aan bij te dragen. Goed voorbeeld doet volgen. Het westen moet een voortrekkersrol spelen nadat we jarenlang economisch geprofiteerd hebben van minder strakke eisen rond duurzaamheid.

Ik wil, naast een aantal amendementen die we samen met andere fracties indienen, 4 punten meegeven:

1. Zorgvuldigheid. Hoewel deze bijzondere omstandigheden rond Corona vragen om aanpassing van werkwijzen die doorgaans niet voor de hand zouden liggen willen wij als SGP-ChristenUnie ten allen tijde vragen om zorgvuldigheid in het proces. Ook in deze omstandigheden moet zorgvuldigheid voorop staan. De RES heeft een  ingrijpende gevolgen voor onze gemeente ne haar inwoners.

2. Draagvlak en participatie. het tweede punt wat wij willen benoemen is de beperkte participatie mogelijkheden van de inwoners tot heden. Vanaf nu moet dat meer vorm krijgen. Het Rijk heeft uitstel gegeven voor het bod van de RES. Waarom dan deze haast, is mij onduidelijkheid, sterker gezegd onwenselijk. De RES moet deels betaald worden en grotendeels zo niet volledig gedragen worden door onze inwoners en bedrijven. Onze inwoners zijn geen kinderen. Neem mensen mee. Wij vragen ons wel af hoe het college denkt de doorsnee Nieuwkooper mee te nemen rond de RES. Krijgt de kritische Nieuwkooper ook een plek?

energieakkoord strip.jpg

3. Windmolens en zonnevelden. Staat een windmolen of een zonneveld mooi in Nieuwkoop, nee waarschijnlijk is het landschap mooier zonder windmolens en zonnevelden dan met. Maar kunnen we de doelstellingstellingen halen – in de overgangsfase naar nieuwere technieken - zonder windmolens en zonnevelden? Moeten de windmolens en zonnevelden dan maar in andere gemeenten komen. Is het geen geven en nemen en dus als Nieuwkoop ook daar je verantwoordelijkheid nemen en niet koste wat lost windmolens uit onze gemeente weg te houden.  Een meerderheid van de raad en het college zit wel op dit lijn, zo heb ik gemerkt. De SGP-ChristenUnie kijkt daar genuanceerde naar. Als windmolens en zonnevelden noodzakelijk zijn om de doelstelling te halen, dan dienen ook wij daar als Nieuwkoop ons deel aan bij te dragen.

4. Wat zegt de Bijbel over klimaatverandering, voor onze fractie de belangrijkste bron. Staat er zoiets als: ‘Gij zult niet met het vliegtuig reizen’ of: ‘Inwoners moeten hun afval scheiden’. Wat zou het makkelijk zijn als dit letterlijk in de Bijbel stond! Helaas is het niet zo en staat er niet veel letterlijk over klimaatverandering in de Bijbel, maar toch wordt er in de Bijbel over klimaat gepraat.

In de Bijbel - Genesis 1 - is het scheppingsverhaal te lezen: het begin van het klimaat. Alles is perfect geschapen en God zag dat het goed was. Op de zevende dag wordt de mens geschapen, naar Gods beeld. Er staat ook: “Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ De mens krijgt dus gelijk een belangrijke taak: heersen over de aarde en alles wat daarbij hoort. In het Van Dale woordenboek wordt ‘heerschappij’ gedefinieerd als ‘macht, gezag’. Dat is nogal wat! Dit betekent echter niet dat de aarde ook in bezit van de mens is. De mensen mogen de aarde bewerken en erover waken, zie Genesis 2:15. Maar de aarde is en blijft van God. Daarom is de SGP-ChristenUnie van mening dat we als rentmeester zorgvuldig moeten om gaan om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. 

Een Regionale Energie Strategie is wellicht een klein radertje op wereldschaal gezien maar daarom niet minder noodzakelijk.
We hebben ingestemd met het voorstel onder verwijzing naar de mede door ons ingediende amendementen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Concept amendement SBN CDA NN SGP-CU concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland W&B15.pdf51,8 kBapplication/pdfdownload
Concept amendement SBN CDA NN SGP-CU concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland W&B17.pdf48,8 kBapplication/pdfdownload
Concept amendement VVD D66 SGP-CU Concept Regionale Energiestrategie Holland Rijnland nieuwe W&B #7125,8 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug