Onze mening over het Raadsvoorstel Budget project Centrumlocatie Nieuwveen*

Hoofduitgangpunten Centrumplan Nieuwveen.jpgmaandag 08 juni 2020 20:30

Inleiding: De gemeente en WSN trekken met het oog op het maatschappelijke – maar ook een ruimtelijke belang hierin samen op, waarbij de gemeente het participatietraject faciliteert met inwoners en andere belanghebbenden. Tevens is de gemeente voornemens om, bij verlening van een uitvoeringskrediet, opdrachtgever te worden voor het ontwerp en uitvoering van de openbare ruimte op deze locatie. Naast het invullen van de behoefte aan sociale woningbouw, wordt tevens midden in het centrum van Nieuwveen een jarenlang lege ruimte ingevuld. Het centrum krijgt daarmee een geheel ander aanzien en beleving.

Het ontwikkelproces wordt o.a. uitgevoerd via een uitgebreid participatietraject. De raad wordt voorgesteld om een budget beschikbaar te stellen voor de daarbij gepaarde proceskosten.

Gezien de roerige voorgeschiedenis is het goed dat de gemeente het participatietraject faciliteert. De SGP-CU hoopt dat we nu een goede begin maken, dat is tenslotte het halve werk maar helaas nog geen garantie op succes en realisatie. Bebouwing op deze locatie is zeer gewenst maar ook ingewikkeld. Laten we als raad kritisch maar positief dit traject volgen.

En gemeente, WSN en inwoners van Nieuwveen, we leven niet in de ideale wereld. Het is geven en nemen om daadwerkelijk iets te realiseren. Een kok kan immers niet naar alle monden koken. Denk mee maar wees ook bereid tot compromissen. 

Labels

« Terug