SGP-ChristenUnie dient motie deelname statiegeldalliatie in

statiegeld10-03-2018 21:24 10-03-2018 21:24

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd.”

In de raadsvergadering van 8 maart jl. heeft initatiefnemer Elias van Belzen, mede namens het CDA en NN, via een motie verzocht om aansluiting te zoeken bij de statiegeldalliatie.

Ddeze motie werd unaniem aangenomen en de wethouder kon melden dat hij hier met terugwerkende kracht mee aan de slag was gegaan.

Waarom?

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.

 De partners van de Statiegeldalliantie willen:

  • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
  • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
  • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

 De Statiegeldalliantie vraagt:

  • aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.
  • aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

« Terug